n/aТема: Виробнича програма підприємства
Содержание2. Технологічний розділ. 4
2.1. Виробнича програма підприємства 4
2.2. Схема виробничого процесу підприємства 5
2.3. Розрахунок та проектування складських приміщень 6
2.3.1 Проектування складських приміщень втілює в себе висвітлення таких питань: 6
2.3.2 Розподіл сировини за місцем її зберігання та розрахунок площі складських приміщень. 9
2.4. Проектування процесу механічної кулінарної обробки сировини 13
2.4.1 Проектування процесу механічної кулінарної обробки сировини в овочевому цеху 14
2.4.2 Проектування процесу механічної кулінарної обробки сировини в м’ясо-рибному цеху. 17
2.4.3. Проектування процесу механічної кулінарної обробки сировини та приготування холодних закусок у цеху холодних закусок. 21
2.4.4 Проектування процесу механічної кулінарної обробки сировини у борошняному цеху. 25
2.5. Проектування процесу теплової кулінарної обробки продукції в гарячому цеху. 28
2.6 Проектування торговельних, адміністративних, технічних та інших приміщень 39
4.2. Заходи по раціональному використанню енергоресурсів 49
4.2.1 Формування витрат електричної енергії 49
4.2.2. Визначення витрат теплоенергетичних ресурсів, річних витрат тепла на опалення. 55
2.10. Санітарно-гігієнічне забезпечення на підприємстві 56
2.10.1. Забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог на території забудови. 56
2.10.2 Забезпечення санітарних умов при зберіганні та переробці сировини, виготовленні н/ф та реалізації продукції. 57
2.10.3 Порядок здійснення контролю санітарного стану, забезпечення підприємства мийними та дизенфікційними засобами. 58
2.10.4. Заходи по підвищенню санітарної культури та освідченності співробітників підприємства, організація медоглядів. 59
2.11. Рекламне забезпечення діяльності підприємства. 60
4.2. Заходи з охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища. 61
4.3.1 Виявлення потенційних небезпек та виробничих шкідливостей. 62
4.3.2. Заходи, які враховувались при розробці проекту будівлі та розміщенні устаткування. 62
4.3.3 Заходи щодо оформлення приміщень. 64
4.3.4 Заходи щодо врахування вимог в боротьбі з шумом та вібрацією. 65
4.3.5. Заходи до вимог освітлення. 66
4.3.6 Заходи по техніці безпеки при обслуговуванні устаткування. 67
4.3.7 Забезпечення вимог пожежної безпеки. 68
4.3.8 Евакуація людей при пожежі. 70
4.3.9 Заходи по охороні навколишнього середовища. 70
5. Економічна частина 71
5.1. Розрахунок об’єма товарооборота та валового доходу 71
5.2. Розрахунок чисельності працівників підприємства та фонду оплати праці. 81
5.2.1. Розрахунок чисельності працівників підприємства. 81
5.2.2. Розрахунок фонду оплати праці. 84
5.3 Розрахунок витрат підприємства 89
5.4 Результати виробничої та торгової діяльності. 99
5.5. Розрахунок ефективності інвестицій 101

 
© 2013 - 2020 refsbank.info